หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การจัดพานบายศรีประเพณีไทย-เขมร 18 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ