ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2563
อาหารไทยประยุกต์
ว้นที่ข่าว : 20/12/2560
การเพิ่มมูลค่าด้วยเรซิ่น
ว้นที่ข่าว : 20/12/2560
อาหารไทยประยุกต์
ว้นที่ข่าว : 20/12/2560
การตกแต่งภาพขั้นต้นด้วยโปรแกรม Photo scape เพื่อผู้สูงวัย
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสุตร การเพื่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีลีน
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
การฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/07/2560
โครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ว้นที่ข่าว : 23/06/2560
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีลีน (30ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานโรงแรมปฏิบัติการ (700 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 30/05/2560
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ1 (18ชั่วโมง) รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 30/05/2560
ปิดหน้าจอ