ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
ฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
ประกาศแข่งขันการทำอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 02/05/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 24/04/2562
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
รับสมัครฝึกอบรมช่างแต่งผม
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
ประกาศ เรื่องยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
ประกาศรับสมัคฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 25/09/2561
กิจกรรม Kick Off การป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 25/09/2561
วัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
ปิดหน้าจอ