อาหารไทยประยุกต์

“ เร่งการพัฒนาอาชีพด้านอาหาร เพื่อก้าวสู่ครัวไทยครัวโลก“

วันนี้ (19 ธ.ค. 60) นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ผอ.สพร.13 กท.) ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยประยุกต์ (30 ชั่วโมง) ณ วิทยาลัยการแรงงาน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งในวันนี้มีการฝึกการประกอบอาหารประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน อาทิเช่น การทำชูชิข้าวมันไก่ต้ม ,ข้าวมันไก่ทอดสอดไส้ ,ปอเปี๊ยะสุกี้ทะเลทอด ,ชิดชันลอยแก้ว

โดยนายสมชาติ ยังกล่าวพูดคุย ทักทาย พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเยี่ยมชมการฝึกอบรมขณะปฏิบัติการประกอบกาหารอีกด้วย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนายสรธร  ไชยชำนิเป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรม

ข้อมูล/ภาพประกอบ : นายสรธร ไชยชำนิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3


ว้นที่ข่าว : 20/12/2560 0:00:00
ปิดหน้าจอ