สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

“ทดสอบฝีมือเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน”

วันนี้ (19 ธ.ค. 60) นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ผอ.สพร.13 กท.) มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประสานและควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ภาคทฤษฎี)  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 27 คน (ภาคทฤษฎี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายเมธากุล แป้นเมือง ทำหน้าที่ประสานและควบคุมการทดสอบ และจะดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติต่อไป

ข้อมูล/ภาพประกอบ : นายเมธากุล แป้นเมือง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 20/12/2560 0:00:00
ปิดหน้าจอ