ประกาศจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารฝึกอบรม

โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562

โหลดได้ที่ https://bit.ly/2Wb8Mxs หรือ

 

 

 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหน้าประชาสัมพันธ์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2245 4317

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน