เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) สนใจสมัครด่วนครับ จำนวนจำกัด

ข่าวดีครับ ... สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)
สนใจสมัครด่วนครับ จำนวนจำกัด