ผลงานผู้ผ่านการฝึก/ทดสอบ
 
ผลงานผู้ผ่านการฝึก/ทดสอบ

 

หรือดูได้ที่นี้ครับผม

http://home.dsd.go.th/angskill/photo/trainees/ats00000.htm