ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ
 
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด 

"ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

 
ไฟล์แนบ :: 57_File_571201stopcorruption_14022558200253_.zip ดาวน์โหลด