ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เพื่อบริการประชาชน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เพื่อบริการประชาชน

ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2559  เพื่อร่วมแสดงความอาลัย  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่าน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายความอาลัย  โดยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าเฝ้าฯถวายสักการะพระบรมศพ  เบื้องหน้าพระบรมโกศ  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพฯ  โดยสมารถเข้าใช้บริการ  ได้ตั้งแต่วันนี้  เป้นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง