เสียงปฏิรูป.com
 
เสียงปฏิรูป.com

 

สภาปฎิรูปแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์  "เสียงปฎิรูป"  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสภาปฎิรูปแห่งชาติในด้านต่างๆ  โดยในเว็บไซต์มีข่าวสารผ่านทางระบบวิทยุออนไลน์  "เรดิโอ เสียงปฎิรูป"  เพื่อใครผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน  

สนใจตามลิ้งนี้ได้เลยครับ  กด