ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
facebook หน่วยงาน facebook ทางการของหน่วยงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายละเอียดด้านแรงงานในสถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคม คุณสมบัติ คุณประโยค การใช้สิทธิ์/ประโยชน์ สำหรับผู้ประกันตน
กรมการจัดหางาน ผู้ว่างงาน ต้องการหางาน สนใจดูรายละเอียดได้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ที่สนใจสมัครฝึกอาชีพ จะมีข่าวสารการเปิดฝึกอบรม ทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงาน เว็บไซค์กระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
MailGoThai จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อสื่อสารในภาครัฐ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ทำข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง เว็บไซค์จังหวัด
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ