สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นางมุกดา - โตเต็ม
-
ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับตัดเย็บเสื้อผ้า
นางมณี - สดแสงจันทร์
-
ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างเย็บผ้าสตรี ปัจจุบันประกอบอาชีพ เย็บผ้า
นายกิตติราช - แต้ยินดี
-
ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาอาหารไทย ปัจจุบันประกอบอาชีพ กุ๊ก
นายปรัชญา - ตรีปัญญา
-
ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ปัจจุบันประกอบอาชีพ ขายขนมไทย ส่งตามร้าน
นายสุวัฒน์ - พบกระโทก
-
ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ปัจจุบันประกอบอาชีพ ช่างเชื่อม บริษัทเวลแมน จำกัด
นางอารมย์ - ศิริบุตร
-
ผ่านการฝึกอบรม สาขาการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ และเป็นวิทยากร
นางสายฝน - ทองงาม
-
ผ่านการฝึกอบรม สาขาจักสานไม้ไผ่ เย็บบุกระเป๋า ปัจจุบันประกอบอาชีพ จักสานกระเป๋าสตรีจากไม้ไผ่ กระบุง กระจาด ตะกร้า
นางสาวประทุมทิพย์ - คล้ายมาลี
-
ผ่านการฝึกอบรม สาขาจักสานไม้ไผ่ ร้อยลูกปัดหูกระเป๋า ปัจจุบันประกอบอาชีพ จักสานลายศิลป์
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ