หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เพื่อบริการประชาชน
 
หัวข้อเรื่อง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เพื่อบริการประชาชน
รายละเอียด

ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2559  เพื่อร่วมแสดงความอาลัย  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่าน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายความอาลัย  โดยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าเฝ้าฯถวายสักการะพระบรมศพ  เบื้องหน้าพระบรมโกศ  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพฯ  โดยสมารถเข้าใช้บริการ  ได้ตั้งแต่วันนี้  เป้นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
29 ธันวาคม 2559