หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > เปิดทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง เปิดทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ศพจ.อ่างทอง  เดินเนินการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  จำนวน  17 คน  ให้กับบุคคลทั่วไป

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
14 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
14 สิงหาคม 2559