หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครับ!!!
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1  จอขนาดไม่เกิน 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ Network  แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
 รายละเอียด สามารถโหลดไฟส์ประกาศได้ครับผม ^ ^
 

ว้นที่ข่าว : 14/02/2558