หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพบรรยายการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

ภาพบรรยายการการใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เพื่อเป็นการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่มาร่่วมโครงการในครั้งนี้

 


ว้นที่ข่าว : 23/12/2562