หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มสายทอง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

 

สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มสายทอง
ในวันนี้ (4 ก.พ. 62) นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์เสื่อกก) ในโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสายทอง จำนวน 20 คน เพื่อเสริมทักษะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลวดลายใหม่ เพิ่มคุณค่า เพิ่มราคาสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่ม สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ตามนโยบายเร่งเด่นการสร้างเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเปิดฝึกระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


ว้นที่ข่าว : 04/02/2562