หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลชะไว

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

 

ในวันนี้ (27 พ.ย. 61) นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก หลักสูตรเสริมทักษะ สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (18 ช.ม.) เปิดฝึกระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย. 2561 ซึ่งผู้รับการฝึกเป็นกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 คน ณ ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเป็นการช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ำ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรได้ดีขึ้น


ว้นที่ข่าว : 27/11/2561