หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกการทำขนมอบ โครงการงบปกติ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้รับการฝึกสาขาการทำขนมอบ โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 โดยเปิดฝึกระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมทักษะให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ผลิตสินค้าประเภทขนมให้ทันสมัยและเป็นตามความต้องการของตลาด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทองสุราไทย ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


ว้นที่ข่าว : 07/08/2561