หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาการประกอบอาหาร (ประเภทน้ำพริก) ในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาการประกอบอาหาร (ประเภทน้ำพริก) ในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) กรอบแนวคิดและการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก (งบพัฒนาจังหวัด) โดยเปิดในวันที่ 20 - 24กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับกลุ่มแม่บ้านตลาดหลวง จำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาหาร ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม กำหนดมาตรฐานด้านรสชาติให้มีคุณภาพระดับสากล ณ ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


ว้นที่ข่าว : 21/02/2561