หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อ่างทองเปิดทดสอบมาตรฐาน สาขา ช่างเชื่อมทิก (Tig) ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

 

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมทิก (Tig) ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อาตมา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 4 คน เพื่อทำให้พนักงานยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อมยิ่งขึ้น


ว้นที่ข่าว : 21/02/2561