หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.อ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมบริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด สถานประกอบกิจการด้านซื้อมาขายไป เพื่อแนะนำแนวทางการติดตามประเมินผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในการติดตามผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทิศทางการวัดผลสัมฤทธิ์

 

 


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561