หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก (Mag)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก (Mag) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ และนักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อเสริมทักษะฝีมือการเชื่อมระดับมาตรฐานสากล และให้มีความชำนาญงานเชื่อมได้มากยิ่งขึ้น


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561