หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดแล้ว สำหรับการทำกระเป๋าแฟชั่น

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

 

 

 

 

สนพ.อ่างทอง เปิดแล้ว สำหรับการทำกระเป๋าแฟชั่น
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมทักษะ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ (กระเป๋าแฟชั่น) ระหว่างวันที่ 9,10 และ 16,17 ธันวาคม 2560 ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มดังกล่าวได้มีรายได้เสริม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ในการเปิดฝึกครั้งนี้ นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมชมการฝึกในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 12/12/2560