หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อ่างทอง เปิดการอบรม การทำงานอย่างมัความสุข ให้กับสถานประกอบกิจการแล้ว

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

 

 

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง มอบหมายให้นายไพรัช อ่อนคำพา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นตัวแทนเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฯ สาขา การทำงานอย่างมีความสุข โดยเปิดระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ให้กับพนักงานบริษัท จำนวน 68 คน ณ บริษัทร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด ซึ่งในการเปิดฝึกครั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลาการ ให้มีศักยภาพในการทำงาน และมีความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) เสริมสร้างศักยภาพในการผลิต และผลิตภาพในการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรมมเพื่อการแข่งขันอีกด้วย

 

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 06/12/2560