หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดหลักสูตรอาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์จักสาน (จากพลาสติก)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดหลักสูตรอาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์จักสาน (จากพลาสติก) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อเป็นการเสริมทักษะฝีมือ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 

 


ว้นที่ข่าว : 08/08/2560