หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ผลการดำเนินการการทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  จำนวน  11 รุ่น  ดังนี้  

รุ่น 1  เปิดเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  22 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  18 คน

รุ่น 2  เปิดเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  21 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  17 คน

รุ่น 3  เปิดเมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2559 มีผู้เข้าทดสอบ  22 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  17 คน

รุ่น 4  เปิดเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2559 มีผู้เข้าทดสอบ  22 คน แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  19 คน

รุ่น 5 เปิดเมื่อวันที่   22 ตุลาคม  2559 มีผู้เข้าทดสอบ  25 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  15 คน

รุ่น 6 เปิดเมื่อวันที่  23 ตุลาคม  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  22 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  16 คน

รุ่น 7 เปิดเมื่อวันที่  24 ตุลาคม  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  15 คน แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  6 คน

รุ่น 8 เปิดเมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559 มีผู้เข้าทดสอบ  25 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ 17 คน

รุ่น 9 เปิดเมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2559 มีผู้เข้าทดสอบ  17 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  10 คน

รุ่น10เปิดเมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  9 คน   แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  3 คน

และรุ่น 11  เปิดเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน  2559  มีผู้เข้าทดสอบ  24 คน  แต่มีผู้ผ่านทดสอบ  13 คน

รวมทั้งสิน  11 รุ่น  มีผู้เข้าทดสอบ  224  คน  มีผู้ผ่านทดสอบ  151 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 59


ว้นที่ข่าว : 17/11/2559