หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
จัดทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  ดำเนินการเปิดทดสอบ  ผู้ประกอบอาหารไทย  ระดับ 1  จำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21  มีนาคม  2559  และ รุ่นที่ 2 ในวันที่  22 มีนาคม  2559  จำนวน 22 คน  โดยการเปิดทดสอบครั้งนี้ เป็นการทดสอบให้กับกลุ่มแรงงงานที่ทำงานเกี่ยวข้องด้วยอาหารไทยอยู่แล้ว  


ว้นที่ข่าว : 21/03/2559