หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปีงบประมาณ 2559

ได้แก่ บริษัท โตโยต้าโฆษิต อ่างทอง  จำกัด  ราคาที่เสนอ 1,294,000 บาท

 

 

 

 

อ้างอิงจากเรื่องเดิม

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ด้วยศูนย์ฯ  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  จำนวน 1 คัน  โดยวิธีสอบราคา

ในวงเงิน 1,294,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ  สามารถโหลดได้ที่เอกสารแนบครับผม


ว้นที่ข่าว : 30/10/2558