หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 อ่านแบบและการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 18 25 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
2 การจักสานผักตบชวา 18 25 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
3 เทคนิคการต่อสายพานลำเลียง 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
4 การแปรรูปผลิตผลทางเกษตร 18 4 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
5 ทัศนคติในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
6 ทัศนคติในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ