หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การลดความสูลเสียในกระบวนการผลิต 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
2 ทัศนคติในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ