หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลิตผลทางเกษตร 18 4 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
2 ทัศนคติในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
3 ทัศนคติในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ