หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ