สนพ.อจ. ร่วมกิจกรรมและรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี
 
สนพ.อจ. ร่วมกิจกรรมและรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี