หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายวิระ
นามสกุล :: อุ่นอก
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ