หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางทัศนี
นามสกุล :: ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 8 มกราคม 2561
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 29 พฤศจิกายน 2562
ย้อนกลับ