หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายปราโมทย์
นามสกุล :: พากพูลไพร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 7 มีนาคม 2560
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 5 มกราคม 2561
ย้อนกลับ