หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายเจษฎา
นามสกุล :: จันทร์อุไร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 4 มกราคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 6 มีนาคม 2560
ย้อนกลับ