หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: เรืออากาศโท วิโรจน์
นามสกุล :: ภูมี
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 กันยายน 2552
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 20 พฤษภาคม 2554
ย้อนกลับ