หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายศักดิ์ชัย
นามสกุล :: พูลสรรพสิทธิ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 7 พฤษภาคม 2550
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 31 สิงหาคม 2552
ย้อนกลับ