หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางสมใจ
นามสกุล :: เชื้อสุวรรณ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 9 กันยายน 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 4 พฤษภาคม 2550
ย้อนกลับ