ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางสมใจ - เชื้อสุวรรณ์ 9 กันยายน 2543 - 4 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายศักดิ์ชัย - พูลสรรพสิทธิ์ 7 พฤษภาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
เรืออากาศโท วิโรจน์ - ภูมี 1 กันยายน 2552 - 20 พฤษภาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสุธีร์ - แสงจันทร์ 23 พฤษภาคม 2554 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายเจษฎา - จันทร์อุไร 4 มกราคม 2559 - 6 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
นายปราโมทย์ - พากพูลไพร 7 มีนาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
นางทัศนี - ขจัดมลทิน 8 มกราคม 2561 - 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
นายวิระ - อุ่นอก 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ