ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 25/09/2560
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 06/09/2560
กำหนดราคากลางวัสดุฝึกโครงการฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 15/06/2560
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 27/09/2559
เรื่อง การประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 10/03/2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ว้นที่ข่าว : 07/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ว้นที่ข่าว : 16/11/2558
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ว้นที่ข่าว : 08/09/2558
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน ฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559
ว้นที่ข่าว : 07/09/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)
ว้นที่ข่าว : 04/06/2558
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 03/03/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558
ว้นที่ข่าว : 03/03/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 13/02/2558
รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา
ว้นที่ข่าว : 12/02/2558
สอบราคาจ้างซ่อมระบบประปาศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ว้นที่ข่าว : 12/02/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 21 รายการ