ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.อจ. ฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
สนพ.อจ. ฝึกอาชีพ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
สนพ.อจ. ฝึกอบรม สาขา Logistics & Supply Chain Management กับการบริหารสินค้าคงคลัง
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สนพ.อจ. ฝึกอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 08/05/2561
สนพ.อจ. ฝึกช่างเย็บเสื้อผ้าสตรี ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
ว้นที่ข่าว : 03/03/2561
สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพ ช่วยผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพเสริม ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยธรรมชาติ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.อำนาจเจริญ เข้าพบขนส่งจังหวัด ประสานการฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนพ.อำนาจเจริญ จับมืออาชีวศึกษาเอกชน ยกระดับฝีมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
“คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร”
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.อำนาจเจริญ นำบริการ “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
บูรณาการฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 25/08/2560
อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 25/08/2560
สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 25/08/2560
"สนพ.อำนาจเจริญ จับมือปูนซีเมนต์นครหลวง ฝึกช่างก่อสร้าง เสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ"
ว้นที่ข่าว : 18/07/2560
"สนพ.อำนาจเจริญ ยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)"
ว้นที่ข่าว : 28/06/2560
"สนพ.อำนาจเจริญ ยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2560"
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 55 รายการ