สนพ.อจ. เปิดฝึกการทำผลิตภัณฑ์ล้างมือและการแปรรูปสมุนไพร
...
...
...
...
...
...

(9 มิ.ย. 63) สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะแรงงาน สาขา การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือและการแปรรูปสมุนไพร ระยะเวลาฝึก 18 ชม. มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา หมู่ 2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 9/6/2563 16:27:52
ปิดหน้าจอ