สนพ.อจ. ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

สนพ.อจ. ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายอาคาร ระดับ 1

วันที่ 5 มี.ค. 2563 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาและนักศึกษา ปวส. ปีสุดท้าย จำนวน 22 คน

 


ว้นที่ข่าว : 6/3/2563 16:38:56
ปิดหน้าจอ