สนพ.อำนาจเจริญ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561