ด่วน!!! ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561