หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน)
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน)
รายละเอียด
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
24 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
28 มิถุนายน 2559