หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อจ. เปิดฝึกอบรม “นักชงมืออาชีพ” สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.อจ. เปิดฝึกอบรม “นักชงมืออาชีพ” สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ (สนพ.อจ.) ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรม สาขา “นักชงมืออาชีพ” เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่มีความสนใจ

                นายวิระ  อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ (สนพ.อจ.) ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรม สาขา “นักชงมืออาชีพ” รุ่นที่ 1/2563 ระยะเวลาการฝึก 15 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ โดยมีนายปิยโรจน์  ธเนศเศรษฐ์ วิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ จากบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และมีผู้สนใจ ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 26 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ด้านการชงเครื่องดื่มประเภทร้อน และประเภทเย็น หลากหลายเมนู สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

 


ว้นที่ข่าว : 27/08/2563