หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพร 16 นครปฐม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 225 รายการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดลงทะเบียนกับคณะกรรมการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. และจะทำการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 17/07/2563